Liczba odwiedzin strony: 35569 Osób na stronie: 1
 

Adwokaci 
Jaroszek Adrian, Bukowska Monika
Matras Grzegorz

 
 
Adwokaci
Jaroszek Adrian, Bukowska Monika
Matras Grzegorz
 
Sienkiewicza 33
43-100 Tychy
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 219 poz. 1872 - Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 2001 Nr 15 poz. 241 - Wybór członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (M.P. z dnia 18 maja 2001 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i z 2000 r. Nr...